noithat1
This is an example of a HTML caption with a link.
Chi tiết sản phẩm

Bàn ghế ăn 9

Giá bán:
0

Xuất xứ:
Việt Nam

Khuyến mãi:
Không gi?m giáMô tả chi tiết<div style="clear:both; line-height:18px"> <div style="clear:both; line-height:18px"> <p style="line-height: normal;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Arial, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 15px; text-align: center;">C&ocirc;ng Ty Cổ Phần Thiết Kế &amp; Thi C&ocirc;ng Nội Thất An Ph&aacute;t</span></strong></p> <p style="line-height: normal;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 153, 153); font-family: Arial, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 153, 153); font-family: Arial, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 15px; text-align: center;">Địa chỉ:Số 11, ng&otilde; 139/52, Phạm H&ugrave;ng, Cầu giấy, H&agrave; Nội</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 255, 255); font-family: tahoma; font-size: 15px; text-align: center;" /> <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 15px; text-align: center;">Xưởng thi c&ocirc;ng: L&agrave;ng nhề đồ gỗ mỹ nghệ Th&ocirc;n 3 Canh Nậu, Thạch Thất, H&agrave; Nội</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 255, 255); font-family: tahoma; font-size: 15px; text-align: center;" /> <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 15px; text-align: center;">Điện thoại:&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">0988.523.733</strong>; Email:hanhktc1@gmail.com</span></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 153, 153); font-family: Arial, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 153, 153); font-family: Arial, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><strong>Giao h&agrave;ng:</strong></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;">Giao h&agrave;ng miễn ph&iacute; tại H&agrave; Nội. T&iacute;nh ph&iacute; đối với c&aacute;c tỉnh t&ugrave;y theo từng khu vực &amp; địa chỉ cụ thể.</span></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>Xem hình ảnh Bàn ghế ăn 9:

Bình luận sản phẩm